باشگاه الاهلی عربستان

۱۲فروردین
مشکلات مالی حریف پرسپولیس !

مشکلات مالی حریف پرسپولیس !

باشگاه الاهلی عربستان بر خلاف تصور، مشکلات مالی عجیبی دارد و مدیران آن به دنبال دریافت وام برای جبران هستند.