باشگاه اروپایی

۲۸فروردین
نقل و انتقالات ؛ پیشنهاد رسمی دو باشگاه اروپایی برای ستاره پرسپولیس

نقل و انتقالات ؛ پیشنهاد رسمی دو باشگاه اروپایی برای ستاره پرسپولیس

۲ باشگاه اروپایی خواهان جذب ستاره پرسپولیس شده اند.