باشگاه آنتورب

۱۵اسفند
اعلام آمادگی بیرانوند برای سفر به بلژیک

اعلام آمادگی بیرانوند برای سفر به بلژیک

علیرضا بیرانوند منتظر تایید باشگاه آنتورب بلژیک برای حضور در تست های پزشکی این باشگاه است.