باشگاه آمریکایی

۱۷مهر
پیشنهاد مالک باشگاه آمریکایی به عربستانی‌ها

پیشنهاد مالک باشگاه آمریکایی به عربستانی‌ها

مالک ایرانی یکی از باشگاه‌های آمریکایی به حمایت از علی دایی و انتقاد از عربستانی‌ها پرداخت.