باسواد

۲۳فروردین
اغلب کسانی که روز اول در انتخابات ثبت‌نام کردند شرایط لازم را ندارند

اغلب کسانی که روز اول در انتخابات ثبت‌نام کردند شرایط لازم را ندارند

دبیر شورای نگهبان با اشاره به ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: ثبت‌نام افراد با سواد اندک در انتخابات موجب زحمت نهادهای اجرایی می‌شود.