باستان

۲۴آبان

ثروتمندترین شهرهای دوران باستان +تصاویر

بسیاری از این شهرها مفهوم ثروت و زندگی راحت و مدرن امروزی را در زمان خود داشته‌اند و جزء معروف‌ترین‌ها و ثروتمندترین شهرها محسوب می‌شدند.