بازی‌ها آسیایی

۰۵مهر
۳ ورزشکار در اینچئون ناپدید شدند

۳ ورزشکار در اینچئون ناپدید شدند

ورزشکار کاروان اعزامی نپال به اینچئون دهکده بازی‌ها آسیایی را ترک کردند.