بازی‌های 2020 توکیو

۱۵شهریور
یک کرونایی دیگر در کمیته برگزاری بازی‌های توکیو

یک کرونایی دیگر در کمیته برگزاری بازی‌های توکیو

یک مورد جدید مبتلا به ویروس کرونا در کمیته برگزاری بازی‌های توکیو گزارش شده است.