بازی‌های تابستانی توکیو

۱۹شهریور
وزیر المپیک ژاپن: بازی‌های توکیو ۲۰۲۰ با کووید۱۹برگزار شود

وزیر المپیک ژاپن: بازی‌های توکیو ۲۰۲۰ با کووید۱۹برگزار شود

وزیر المپیک کشور ژاپن در خصوص بازی‌های تابستانی توکیو ۲۰۲۰ صحبت‌هایی را مطرح کرد.