بازیگری-که-دوست-ابد-روز-تهرانیوز

۰۲بهمن
بازیگری که دوست داشت در «ابد و یک روز» بازی کند

بازیگری که دوست داشت در «ابد و یک روز» بازی کند

هوتن شکیبا با حضور در برنامه «سی و پنج» درباره فعالیت های خودش در حوزه سینما و تئاتر توضیح داد و از انتخاب‌هایی که در دوران فعالیت حرفه‌ای داشته است گفت.