بازیگرها

۰۸خرداد
خانم مجری جنجالی به افطاری روحانی می رود!

خانم مجری جنجالی به افطاری روحانی می رود!

بر خلاف برخی از بازیگران که دعوت رئیس جمهور به ضیافت افطاری را رد کردند آزاده نامداری این دعوت را پذیرفته و برای آن هم دلیل آورده است.