بازیگرشهرزاد

۲۵بهمن
تیپ متفاوت “ترانه علیدوستی” در ژاپن

تیپ متفاوت “ترانه علیدوستی” در ژاپن

تیپ متفاوت “ترانه علیدوستی” ؛ بازیگر محبوب سریال “شهرزاد” را در توکیو مشاهده می کنید.