بازیگرذ

۱۴مرداد
هم بازی شدن مهرداد صدیقیان با مهتاب کرامتی

هم بازی شدن مهرداد صدیقیان با مهتاب کرامتی

مهرداد صدیقیان در روزهای گذشته به فهرست بازیگران سریال نمایش خانگی رقص روی شیشه اضافه شد تا در کنار سایر بازیگران این فیلم مقابل دوربین مهدی گلستانه بازی کند.