بازیگران-غایبند-جشنواره-سی-ششم- تهرانیوز

۱۹دی
بازیگران غایبند در جشنواره سی و ششم

بازیگران غایبند در جشنواره سی و ششم

جای خالی برخی از بازیگران که حضورشان باعث رونق جشنواره فیلم فجر می‌شد در جشنواره امسال به چشم می آید.