بازیگران-زن-متأهل-پیشنهاد-کار-کمتری- تهرانیوز

۱۲دی
بازیگران زن متأهل پیشنهاد کار کمتری در سینما دارند

بازیگران زن متأهل پیشنهاد کار کمتری در سینما دارند

بازیگر فیلم بچه‌های جسور گفت: اتفاق تاسف باری که این روزها بسیار دیده می شود این است که بازیگران زنی که شوهر دارند پیشنهادات بسیار کمی به آنها می شود و اگر شما مجرد باشید به راحتی برای نقش ها دعوت می شوید.