بازیگرانی

۱۰شهریور
نیما شعبان نژاد هم «سرباز» شد

نیما شعبان نژاد هم «سرباز» شد

نیما شعبان­ نژاد و حسین مهری جدیدترین بازیگرانی هستند که به مجموعه تلویزیونی «سرباز» پیوستند.