بازیگرانی-که-با-پول-وارد-عرصه-بازیگری-میشوند-تهرانیوز

۱۷دی
بازیگرانی که با پول وارد عرصه بازیگری میشنود

بازیگرانی که با پول وارد عرصه بازیگری میشنود

بازیگر “قلاده های طلا” گفت: جدا از ارتباطات، فروش نقش ها برای بازی مسئله ای است که به چشم دیده ام، حتی به ما گفته می شود که اگر بازیگری نقش می خرد معرفی کنید که من تا کنون چنین کاری نکرده ام.