بازیگرانت

۳۰مهر
شایعات پیرامون ازدواج رضا شفیعی جم

شایعات پیرامون ازدواج رضا شفیعی جم

زندگی شخصی رضا شفیعی جم با پخش برنامه شام ایرانی با حواشی زیادی روبرو شد و این بازیگر در برنامه فرمول یک به این حواشی واکنش نشان داد.