بازیکنان دعوت شده

۱۸آبان
اسامی بازیکنان دعوت شده به تیم ملی فوتبال

اسامی بازیکنان دعوت شده به تیم ملی فوتبال

سرمربی تیم ملی ۲۳ بازیکن را برای اردوی آبان ماه و دیدار مقابل عراق به اردوی تیم ملی فراخواند.