بازیهای آسیایی

۱۲مهر
بانوی ورامینی نقره بازی های آسیایی را گرفت

بانوی ورامینی نقره بازی های آسیایی را گرفت

فاطمه روحانی بانوی ورزشکار ورامینی با قبول شکست برابر نماینده کامبوج مدال نقره بازیهای آسیایی را بدست آورد و تعداد مدال نقره کاروان ایران در اینچئون را به عدد شانزده رساند.

۲۶شهریور
خبر بد برای کشتی ایران

خبر بد برای کشتی ایران

نایب قهرمان وزن ۶۶ کیلوگرم کشتی فرنگی جهان، بازیهای آسیایی را از دست داد.