ایستادگی مردم

۳۰شهریور
ایستادگی مردم در دوران دفاع مقدس چگونه بود ؟

ایستادگی مردم در دوران دفاع مقدس چگونه بود ؟

رئیس شورای اسلامی شهرستان بهارستان گفت: مقاومت و ایستادگی مردم ایران در طول هشت سال جنگ تحمیلی در حقیقت برگرفته از قیام امام حسین (ع) در مقابل ظلم و استکبار بود.