“اپیدمی”

۲۴اسفند
برای مقابله با اپیدمی کرونا همه مسئولان مانند دوران جنگ به میدان بیایند

برای مقابله با اپیدمی کرونا همه مسئولان مانند دوران جنگ به میدان بیایند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: برای مقابله با اپیدمی کرونا باید همه مسئولان مانند دوران جنگ تحمیلی همدل با یکدیگر به میدان بیایند.