انجمن علوم و صنایع غذایی

16اکتبر
ثبت نام پنجمین کنفرانس علمی و دوره طلایی نانو آغاز شد

ثبت نام پنجمین کنفرانس علمی و دوره طلایی نانو آغاز شد

دوره طلایی نانو که بعنوان یکی از برترین دوره های پژوهش محور کشور شناخته می شود ، بمنظور تلفیق و یادگیری علوم و فناوری نانو و استفاده از آن در سایر علوم تحصیلی ، سالیانه یک بار در برترین واحد های علمی کشور برگزار میگردد.