.انت تولیدی

۲۸مرداد
کدام خودروها درجا می‌زنند؟/وانت‌های تولیدی یک تا سه ستاره کیفی گرفتند

کدام خودروها درجا می‌زنند؟/وانت‌های تولیدی یک تا سه ستاره کیفی گرفتند

براساس گزارش ارائه شده از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، وانت‌های تولیدی در تیرماه امسال موفق به کسب یک تا سه ستاره کیفی شده‌ و نشان داده‌اند که در کیفیت این دست از خودروها نه پیشرفتی حاصل شده و نه پسرفتی!