الاغ آزاری

۳۱شهریور
دستگیری عامل حیوان آزاری دلخراش در مازندران + عکس

دستگیری عامل حیوان آزاری دلخراش در مازندران + عکس

عامل حیوان آزاری دلخراش در شهرستان بهشهر دستگیر شد.