افزایش حقوق مستمری بگیران

۲۵اردیبهشت
افزایش حق همسر و اولاد برای مستمری‌ بگیران

افزایش حق همسر و اولاد برای مستمری‌ بگیران

معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی میزان افزایش حق همسر و اولاد در فیش حقوقی مستمری‌بگیران در سال ۹۸ را تشریح کرد.