افتتاح نخستین بوسان

۲۶بهمن
افتتاح نخستین بوستان توان یابان در جنوب تهران

افتتاح نخستین بوستان توان یابان در جنوب تهران

نخستین بوستان منطقه ۲۰ ویژه توان یابان با حضور مشاور شهردار تهران در امور توان یابان و شهردار منطقه افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید.