استودیو تهران نیوز

۲۳خرداد
دعای روز بیست و هشتم ماه رمضان + فیلم

دعای روز بیست و هشتم ماه رمضان + فیلم

دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان با صدای کربلایی امیر نعیمی در استودیو «تهران نیوز» برای استفاده و بهره‌مندی مخاطبان ضبط و در اختیار عاشقان آل‌الله قرار گرفت.

۲۱خرداد
دعای روز بیست و هفتم ماه رمضان + فیلم

دعای روز بیست و هفتم ماه رمضان + فیلم

دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان با صدای کربلایی امیر نعیمی در استودیو «تهران نیوز» برای استفاده و بهره‌مندی مخاطبان ضبط و در اختیار عاشقان آل‌الله قرار گرفت.

۲۱خرداد
دعای روز بیست و ششم ماه رمضان + فیلم

دعای روز بیست و ششم ماه رمضان + فیلم

دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان با صدای کربلایی امیر نعیمی در استودیو «تهران نیوز» برای استفاده و بهره‌مندی مخاطبان ضبط و در اختیار عاشقان آل‌الله قرار گرفت.

۱۹خرداد
دعای روز بیست و پنجم ماه رمضان + فیلم

دعای روز بیست و پنجم ماه رمضان + فیلم

دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان با صدای کربلایی امیر نعیمی در استودیو «تهران نیوز» برای استفاده و بهره‌مندی مخاطبان ضبط و در اختیار عاشقان آل‌الله قرار گرفت.

۳۰اردیبهشت
دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان + فیلم

دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان + فیلم

دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان با صدای کربلایی امیر نعیمی در استودیو «تهران نیوز» برای استفاده و بهره‌مندی مخاطبان ضبط و در اختیار عاشقان آل‌الله قرار گرفت.