آناهیتا افشار

۰۹آذر
تصویربرداری تله فیلم «معجزه دختران» به پایان رسید

تصویربرداری تله فیلم «معجزه دختران» به پایان رسید

تصویربرداری فیلم تلویزیونی «معجزه دختران» محصول سیمافیلم به پایان رسید.