آموزگار

۱۸مهر
امام هادی آموزگار دوران خفقان

امام هادی آموزگار دوران خفقان

تنها سطحى‌نگرى و ساده‌لوحى توأمان مى‌تواند موجب ندیدن مبارزات فراگیر امام ‌هادى(ع) باشد. ساده‌لوحى از آن‌جهت که مبارزه را تنها در صورت آشکار آن پنداریم و سطحى‌نگرى از آن‌جهت که تحلیل عمیق نوع رفتارهاى حضرت را مورد توجه قرار ندهیم.

۲۹شهریور
هیچ کمبودی در حوزه نیروی انسانی مورد نیاز مدارس فیروزکوه وجود ندارد

هیچ کمبودی در حوزه نیروی انسانی مورد نیاز مدارس فیروزکوه وجود ندارد

مدیر آموزش و پرورش شهرستان فیروزکوه گفت: بحمدالله در آستانه سال جدید تحصیلی هیچ مشکل و کمبودی در حوزه نیروی انسانی، آموزگاران و معلمان مورد نیاز در مدارس وجود ندارد.