آموزه های علی(ع)

۲۴اردیبهشت
شب قدر برای انسان یک معجزه است

شب قدر برای انسان یک معجزه است

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) شب های ماه رمضان را بهترین شب ها و شب های قدر را بهترین فرصت برای بهره برداری از ماه رمضان دانست و تصریح کرد: شب قدر برای انسان ها یک معجزه است، زیرا می تواند بهره ۸۰ ساله ببرد و این معجزه هر سال اتفاق می افتد.