آموزن سراسری 97

۲۳خرداد
توصیه‌های آموزشی در کمتر از ۲۰ روز مانده به کنکور سراسری ۹۷

توصیه‌های آموزشی در کمتر از ۲۰ روز مانده به کنکور سراسری ۹۷

یک مشاور تحصیلی در فاصله کمتر از ۲۰ روز مانده به بزرگ‌ترین رویداد آموزشی کشور به بیان مهم‌ترین توصیه‌های آموزشی برای کنکوری‌ها پرداخت و آرامش را مهم‌ترین عنصر روزهای پایانی دانست.