آموزش گل و گیاه شهروندان منطقه 15

۳۱اردیبهشت
آموزش گل و گیاه به ۱۵ هزار شهروند منطقه ۱۵ تهران

آموزش گل و گیاه به ۱۵ هزار شهروند منطقه ۱۵ تهران

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۵ تهران از آموزش ۱۵ هزار شهروند با موضوع نگهداری گل و گیاه در مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره فضای سبز طی دو ماه گذشته خبر داد.