آموزش پدافند غیرعامل

۰۳آذر
پدافند غیرعامل جهاد خاموش است

پدافند غیرعامل جهاد خاموش است

با بیان اینکه پدافند غیرعامل یک جهاد خاموش است، گفت: این جهاد برای همگان ضروری بوده و باید تمامی ادارات و دستگاه‌ها برای هفته پدافند غیرعامل تمام اهتمام خود را به کار بگیرند.