آموزش و پروش شهرقدس

۰۸اسفند
ضدعفونی مدارس شهرقدس / کمبود ۷۰ هزار ماسک در پرتراکم‌ترین منطقه دانش‌ آموزی کشور

ضدعفونی مدارس شهرقدس / کمبود ۷۰ هزار ماسک در پرتراکم‌ترین منطقه دانش‌ آموزی کشور

رئیس اداره آموزش و پروش شهرستان قدس با اشاره به این‌که ضدعفونی مدارس درحال انجام است و تا روز شنبه به اتمام می‌رسد، گفت: اولویت اصلی استفاده از ماسک برای دانش آموزان است که با کمبود ۷۰ هزار ماسک بهداشتی مواجه هستیم.