آموزش و پرورش ناحیه2 شهرری

۱۷اردیبهشت
آسیب‌های جامعه، از ناکارآمدی آموزش‌وپرورش است

آسیب‌های جامعه، از ناکارآمدی آموزش‌وپرورش است

معاون استاندار تهران گفت: پیشرفت کشور در گرو توسعه آموزش‌وپرورش است و باید نگاه ویژه‌ای به این حوزه صورت بگیرد.