آموزش و پرورش شهر تهران

۰۲آبان
فضای آموزشی تهران به دلیل نداشتن بودجه در حال نابودی است/ عوارض شهرداری از آموزش و پرورش شهر تهران ۱۸ میلیارد بوده است + واکنش اعضای شورای شهر

فضای آموزشی تهران به دلیل نداشتن بودجه در حال نابودی است/ عوارض شهرداری از آموزش و پرورش شهر تهران ۱۸ میلیارد بوده است + واکنش اعضای شورای شهر

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه ۵ درصد عوارض شهرداری گرفته می‌شود اما عوارض ۵ درصدی آموزش و پرورش شهر تهران ۱۸ میلیارد بوده است، گفت: فضای آموزشی کمی برای ما وجود دارد که به دلیل عدم داشتن بودجه، در حال از دست رفتن هستند، ما باید به صورت ۱۰۰ درصد هماهنگ کار کنیم تا مشکلات برطرف شود.