آموزش و پرورش شهرری

۲۳بهمن
آشنا کردن نسل جدید با تاریخ انقلاب اسلامی وظیفه آموزش و پرورش است

آشنا کردن نسل جدید با تاریخ انقلاب اسلامی وظیفه آموزش و پرورش است

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران گفت: تاریخ انقلاب اسلامی و آشنایی نسل جدید با حوادث ۴۰سال گذشته یکی از مهمترین برنامه‌هایی است که وزارت آموزش و پرورش باید دنبال کند.