آموزش و مهارت

۰۴آبان
آمارسازی‌های بی‌پایان دولت در اعلام میزان بیکاری و ایجاد اشتغال

آمارسازی‌های بی‌پایان دولت در اعلام میزان بیکاری و ایجاد اشتغال

از یک سو ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میزان اشتغال خالص را یک میلیون و ۹۰۰ هزار و از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهور این میزان را یک میلیون و ۳۵۰ هزار شغل اعلام کرده‌اند.