آموزش و اطلاع رسانی. پیشگیری

۲۵آذر
آموزش مهم‌ترین عامل در کاهش بروز حوادث است / کاهش هزینه‌ها با اهمیت دادن به حوزه پیشگیری

آموزش مهم‌ترین عامل در کاهش بروز حوادث است / کاهش هزینه‌ها با اهمیت دادن به حوزه پیشگیری

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با مهم خواندن حوزه پیشگیری و تاثیر آن در کاهش هزینه‌ها و میزان خسارات، به تشریح اقدامات این سازمان در این حوزه پرداخت.