آموزش مهارت به سربازان

۱۱آبان
۵ نوع مهارت به سربازان آموخته می شود

۵ نوع مهارت به سربازان آموخته می شود

مشاور عالی قرارگاه مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح گفت: ۵ نوع مهارت به برنامه آموزشی سربازان اضافه می‌شود.