آموزش معلمی در ایران

۲۴خرداد
کسر ۴۵درصد حقوق فرهنگیان

کسر ۴۵درصد حقوق فرهنگیان

رئیس دانشگاه فرهنگیان گفت: زمانی ۴۵ درصد از حقوق دانشجومعلمان کم می‌شود که دانشجو از خوابگاه و ۳ وعده غذا استفاده می‌کند. یعنی دانشگاه به نسبت نحوه استفاده دانشجو تا سقف ۴۵ درصد از حقوق کم می‌کند.