آموزش شهروندی

۱۷شهریور
برگزاری کلاس‌های آموزش شهروندی از جنس مجازی
معاون شهردار منطقه 15 خبر داد:

برگزاری کلاس‌های آموزش شهروندی از جنس مجازی

کلاس‌های مجازی آموزش شهروندی منطقه ۱۵ تهران در رشته‌های متنوع برای عموم شهروندان جنوب‌شرق پایتخت برپا شد.

۲۹مهر
ضرورت آموزش های شهروندی برای مقابله با حوادث غیرمترقبه

ضرورت آموزش های شهروندی برای مقابله با حوادث غیرمترقبه

شهردار منطقه ۲۰ در نشست فصلی ستاد مدیریت بحران این منطقه بر ضرورت آموزش شهروندی برای مقابله با حوادث غیر مترقبه تاکید کرد.