آموزش شهروندان

۲۰دی
تهرانی‌ها از زیر پاهایشان خبردار می‌شوند

تهرانی‌ها از زیر پاهایشان خبردار می‌شوند

قائم مقام شهردار منطقه ۲۰ گفت: اولویت ما روی آموزش شهروندان است و بیشتر بر موضوع پیشگیری تاکید داریم. استان‌های همدان، قم و اصفهان هم به عنوان استان‌های معین هستند که در مواقع لزوم می‌توانند به ما کمک کنند و یا ما با آن‌ها همکاری داشته باشیم.