آموزش سلامت

۰۹آذر
از شبکه شاد برای آموزش سلامت استفاده خواهد شد

از شبکه شاد برای آموزش سلامت استفاده خواهد شد

در نشست مشترک شورای معاونین وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، اعضای شورای معاونان به تشریح و تبیین برنامه‌های آموزش ‌و پرورش در شبکه شاد در مورد سلامت اجتماعی پرداختند.

۱۰اسفند
۴۸۰۰۰ دانش‌آموز قرچک تحت آموزش سلامت قرار گرفتند

۴۸۰۰۰ دانش‌آموز قرچک تحت آموزش سلامت قرار گرفتند

سرپرست شبکه بهداشت و درمان قرچک گفت: ۴۸ هزار دانش آموزان مقطع متوسطه قرچک زیر پوشش برنامه‌های آموزشی سلامت قرار گرفتند.