آموزش سرشماری

۰۴مهر
آموزش ثبت نام اینترنتی سرشماری نفوس + تصاویر

آموزش ثبت نام اینترنتی سرشماری نفوس + تصاویر

سرشماری نفوس و مسکن سالجاری در حالی آغاز شد که سایت این سامانه در ابتدای روز همراه با اختلالاتی بود و در حال حاضر نیز برای ثبت نهایی اطلاعات زمانی زیادی صرف خواهد شد، زیرا همچنان برخی اختلالات بر این سامانه حاکم است.