آموزش دهندگان

۰۲تیر
پرداخت ۷۵ درصد حق‌ الزحمه آموزش دهندگان قرچک

پرداخت ۷۵ درصد حق‌ الزحمه آموزش دهندگان قرچک

مسئول سوادآموزی شهرستان قرچک گفت: ۷۵ درصدحق الزحمه آموزش دهندگان قرچک در سال ۱۳۹۶ که برعهده شرکت سازمان دانش آموزی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران پرداخت شده و ۲۵ درصد طی روزهای آتی پرداخت خواهد شد.