آموزش دفاعی

۱۰مهر
برخی بدنبال حذف آموزش دفاعی در مدارس هستند/ امروز انقلاب اسلامی به سربازان ولایت نیاز دارد

برخی بدنبال حذف آموزش دفاعی در مدارس هستند/ امروز انقلاب اسلامی به سربازان ولایت نیاز دارد

یک کارشناس مسائل مذهبی گفت: برخی جریان ها بدنبال حذف آموزش دفاعی برای افراد زیر ۱۸ سال در مدارس هستند، انقلاب اسلامی امروز به سربازان ولایت نیاز دارد غیر از این کسی فکر کند به انحراف رفته است.