آموزش خبرنگاری

۱۳اردیبهشت
توهین به زنان دهه ۶۰ اخلاقی نیست

توهین به زنان دهه ۶۰ اخلاقی نیست

رسانه‌ها جایگاه ویژه‌ای در بین مردم دارد و باید با فرهنگ صحیح و رعایت اصول اخلاقی به حریم تک‌تک افراد جامعه احترام بگذاریم.