آموزش خانواده

۰۴اسفند
برگزاری جلسه مشاوره و آموزش خانواده در باقرشهر

برگزاری جلسه مشاوره و آموزش خانواده در باقرشهر

جلسه مشاوره و آموزش خانواده به همت شهرداری و شورای اسلامی باقرشهر و با مشارکت آموزش و پرورش منطقه کهریزک طی ۱۰جلسه با موضوع «خانواده اسلامی ایرانی» از چهارشنبه۲۵بهمن ماه بصورت رایگان آغاز شد و تا ۱۵اسفند با سخنرانی دکتر دهنوی به پایان خواهد رسید.